משרדים ועורכי דין בסיווג: ירושות ועזבונות

 

   
 

גירושין נזיקין ממון פיצוי צוואה רשלנות חוזה ביטוח לאומי הסכם משפט גישור ירושה מזונות מקרקעין פלילי חוק יעוץ משפטי משרד עורכי דין תאונות עבודה נזקי גוף עורך דין עורכת דין גט בית משפט דיני עבודה הוצאה לפועל נכות תביעה תביעות גירושים


ירושה במובן חוק הירושה, התשכ"ה-1965 - הינו פעולה משפטית, המתייחסת להעברת רכושו של נפטר ליורש. ואכן, חוק הירושה קובע (בס' 1) כי עם מותו של אדם עובר עזבונו ליורשיו.

עזבונו של אדם אינו אישיות משפטית - אלא מהווה כל מסת הנכסים של המנוח הנאספת לעזבון, להבדיל ממנהל עזבון ויורשים על-פי דין.

הדין הישראלי מכיר בשתי דרכים של העברת ירושת אדם לאחר פטירתו ליורשים - 'על-פי דין' או 'על-פי צוואה'.

"ירושה על-פי דין"- משאדם נפטר, ולא הניח צוואה אחריו, ירשו את נכסיו מי שהינם היורשים המוכרים בדין ועל פי מפתח הקבוע בחוק. לצורך כך, יצטרכו יורשיו בכח להגיש בקשה למתן צו ירושה, בעקבותיה יבורר העדר קיומה של צוואה למנוח, וכי אז יינתן צו-ירושה המצהיר על היורשים והעברת הרכוש להם על-פי הדין.

"ירושה על-פי צוואה" - משאדם נפטר, אך עשה בחייו צוואה, באחת הדרכים המוכרות בדין, בדעה צלולה, תוגש בקשה למתן צו קיום צוואה, ובהיעדר התנגדות לו או כזו שנדחתה, יינתן לצוואה תוקף משפטי בצו קיום צוואה אשר יצהיר עליה ככזו. בצוואה רשאי אדם לחלק את ירושתו לאחר מותו ככל שיחפוץ, לרבות נישול יורשים חוקיים, שינוי מפתח הירושה או העברת לגורם זר כלשהוא.

נפטר אדם ערירי (ללא יורשים עד דרגה שלישית), ולא עשה צוואה, יעבור עזבונו למדינה, באמצעות האפוטרופוס הכללי.

כשירות לרשת

בישראל - כמו במקומות רבים בעולם - כשיר אדם לרשת אחר מכח קרבת דם או קרבת משפחה. עם זאת, ישנן שיטות משפט בעולם, בהם שולטת אך קרבת הדם, ויש כאלה שמגבילות או מרחיבות את קרבת המשפחה לדרגות שונות.

לא כך בנוגע לצוואה - בחוק הישראלי שום מגבלה כי יורש בצוואה יהא קרוב משפחה של המוריש או בעלת קרבת דם, והוא יכול להיות זר גמור.

מקרי פסלות/כשירות לרשת מנוח - הדין קבע "קו-זמן" לפיו מי שנולד תוך 300 ימים (כ-10 חודשים) לאחר מות המוריש כשר לרשת את המנוח; קטין ופסול דין, אף כי כשרותם המשפטית מוגבלת מלעשות צוואה או לשמש עדים לצוואה, זכאים לרשת נפטר; כך, גם ממזר (ילד שנולד לאישה נשואה מחוץ לנישואין) או ילד שנולד מחוץ לנישואין - על אף המעמד שמייחסת לו ההלכה - זכאי לרשת נפטר; מי שאומץ כדין, והרי לכתחילה לא היה בעלת קרבת דם למנוח, כשר לרשת, וזאת להבדיל מילד חורג אשר לא אומץ כדין; אדם שהורשע בגרימת מות המוריש ברשלנות כשר לרישתו משלא חל הכלל בדבר "נהנה מפרי עוולתו", שלא כן - מי שהורשע שגרם במתכוון או הרג את המנוח הפסול מלרשתו; המשמיד בטעות צוואת מוריש כשר לרשת את המנוח - ואולם מי שהורשע בדין על זיוף צוואה פסול מלרשת את המנוח.

ירושה על פי דין

יורשים לפי דין, בישראל, בעלי קשר דם או קרבת משפחה, נחשבים: בן-זוג חוקי (נשוי למנוח, ידוע בציבור שלו (גם מאותו המין), וקרובי משפחה, עד דרגה שלישית קרי - ילדיו, הוריו, הורי הוריו (סבים) וצאצאיהם.

מבחינת קדימות: ילדים וצאצאיהם (נכדים וכן הלאה) קודמים להורים, הורים וצאצאיהם (אחים וצאצאיהם) קודמים להורי הורים. אם מוריש השאיר בן-זוג ובנוסף ילדים וצאצאיהם או הוריו: בן הזוג יקבל 1/2 מהרכוש, וילדיו או הוריו יקבלו את ה 1/2 הנותר. אם המוריש השאיר בן-זוג (אך לא ילדים או הורים) ובנוסף אחים וצאצאיהם או הורי הורים (סבים), בן הזוג יקבל 2/3 מהרכוש. אם המוריש השאיר בן זוג ובנוסף רק צאצאי הורי ההורים, בן הזוג יורש את הכל. אם אין קרובי משפחה מקרבה ראשונה יועבר הרכוש לקרובים מדרגה שנייה כמו הורים או אחים וצאצאיהם. כאשר אין קרובי משפחה מדרגה שנייה, יועבר הרכוש להורי הוריו וצאצאיהם.

נישואין וגירושין
ירושות ועזבונות
תאונות דרכים
תאונות עבודה
רשלנות רפואית
זכויות האזרח
תכנון ובניה
יעוץ משפטי כללי
דין פלילי
דיני תעבורה
דיני עבודה
 דיני מקרקעין
דיני ספורט
דיני צבא
רשויות מקומיות
אגודות שיתופיות
מיסוי מקרקעין
חקלאות
הגנת הדייר
איכות הסביבה
ליקויי בניה
מכרזים
בג"צים
ליטיגציה
בוררות
גישור
גבייה
חוקתי
מחשבים ואינטרנט
פירוק וכינוס נכסים
תקשורת
יזמות עסקית
מיסוי
שוק ההון
היי טק
אימוץ
אפוטרופסות
רווחה
מעמד אישי
צווארון לבן
נזיקין
אחריות מקצועית
משפט ימי
אנרגיה
רישום מקרקעין ובתים משותפים

גירושין | נזיקין | ממון | פיצוי | צוואה | רשלנות | חוזה | ביטוח לאומי | הסכם | משפט | עורכי דין | גישור | ירושה | מזונות | מקרקעין | פלילי | חוק | יעוץ משפטי

משרד עורכי דין | תאונות עבודה | נזקי גוף | עורך דין | עורכת דין | גט | בית משפט | דיני עבודה | הוצאה לפועל | נכות | תביעה | תביעות | גירושים