משרדים ועורכי דין בסיווג: אינטרנט ומחשבים

 

   
 

גירושין נזיקין ממון פיצוי צוואה רשלנות חוזה ביטוח לאומי הסכם משפט גישור ירושה מזונות מקרקעין פלילי חוק יעוץ משפטי משרד עורכי דין תאונות עבודה נזקי גוף עורך דין עורכת דין גט בית משפט דיני עבודה הוצאה לפועל נכות תביעה תביעות גירושים


דיני מחשבים
כוללים חוקים אחדים שנחקקו במיוחד לשם הסדרת השימוש במחשבים, ובעיקר יישומה של החקיקה הכללית לבעיות המיוחדות שמציגה הטכנולוגיה החדשה של המחשבים.

כעיקרון, החקיקה הכללית, זו שהתפתחה במשך מאות שנים, כגון דיני קניין רוחני ודיני לשון הרע, תקפה גם ביחס לפעילות באמצעות מחשב. כשם שמפרסם לשון הרע בספר, בעיתון או בנאום פומבי עלול להיתבע על ידי הנפגע ולהימצא חייב, הרי גורל דומה צפוי למפרסם לשון הרע באמצעות האינטרנט.

יחד עם זאת, מחשבים מעמידים שאלות ייחודיות, שמצריכות תשובה של מערכת המשפט ושל המחוקק. דוגמאות אחדות:

* זכות הקניין: כאשר אדם נכנס לבית וגונב ממנו רכוש, זו פגיעה ברורה בזכות הקניין של בעל הבית, שאינו יכול להשתמש ברכושו. האם פריצה למחשב והעתקת מידע ממנו, בצורה שלא נפגעה כלל יכולתו של בעל המידע להמשיך ולהשתמש בו, מהווה אף היא פגיעה בזכות הקניין? בראייה רחבה יותר, נדרשת התייחסות לפשעי מחשב, שהןם פשעים משני סוגים: פשעים המתבצעים באמצעות מחשב, כגון הונאה באמצעות מחשב, ופשעים המתבצעים כנגד המחשב והמידע המאוחסן בו, כגון הפצת וירוסים.
* אדם היושב בישראל מפרסם לשון הרע באמצעות שרת אינטרנט שנמצא בארצות הברית, שאליו הוא מתחבר באמצעות ספק גישה לאינטרנט הנמצא אף הוא בישראל, ומחובר לארצות הברית דרך שרת הנמצא בבריטניה. באיזה מדינה ניתן לתבוע את מפרסם לשון הרע?
* האם לספק היושב בישראל מותר, באמצעות אתר אינטרנט המאוחסן בישראל, למכור מוצר מסוים גם לתושבי צרפת, כאשר בצרפת ישנו ספק שקיבל זכות בלעדית למכירת מוצר זה בצרפת?
* דיני הראיות: האם פלט של מחשב ייחשב כראיה, בדומה ליחס הניתן לנייר כתוב או חתום בכתב יד? לשאלה זו חשיבות רבה, משום שמסמכים רבים ומידע רב נשמרים במאגרי נתונים, כך שיש נוחות רבה בקבלתם כראיה, ומצד שני, קל מאוד לזייף פלט מחשב.
* מתי ניתן להפקיע בעלות על שם מתחם באינטרנט, בנימוקים של הגנה על סימן מסחר?

חוקים אחדים נחקקו במדינת ישראל במיוחד לשם הסדרת השימוש במחשבים. חוקים אלה הם:

* חוק המחשבים, התשנ"ה-1995: מגדיר פעולות מסוימות במחשבים כעבירות פליליות.
* חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001: קובע את הכללים לפיהם חתימה אלקטרונית על מסר אלקטרוני (כגון הודעת דואר אלקטרוני), תחייב כחתימה רגילה על מסמך מודפס.
* תקנות השקעות משותפות בנאמנות (כללי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ"ט-1999: קבעו את אופן היערכותן של קרנות נאמנות ל"באג 2000".
* תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003: מסדירות את אופן הגשתם של דיווחים לרשות ניירות ערך באמצעות מסר אלקטרוני.
* בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, נכלל סימן א' בפרק ב', העוסק בכללי ניהולם של מאגרי מידע.

המניעים לחקיקתו של חוק המחשבים מוצגים בדברי ההסבר להצעת החוק:

הצורך בחקיקת חוק שיאגד בתוכו את מכלול ההיבטים הנוגעים למחשב התעורר מהטעמים האלה:
(א) המקום המרכזי שהמחשב תופס בכל שטחי הפעילות של החברה המודרנית מחייב חקיקה כדי להגן כראוי על האינטרסים המגוונים המקודמים על ידי המחשב;
(ב) התגברותה של עבריינות המחשבים והקשיים בהתאמת דיני העונשין והנזיקין הקיימים לשימוש לרעה במחשבים, מחייבים היערכות חקיקתית מתאימה, הן בדין הפלילי והן בדין האזרחי;
(ג) לאור אופיו המיוחד של המחשב, על החומרה ועל התוכנה הנוגעות לו, מתבקשים גם תיקונים בדיני החיפוש והתפיסה אשר יהלמו אופי מיוחד זה, ויאפשרו לגופי החקירה לבצע את תפקידם כיאות;
(ד) קבילות פלט מחשב כראיה, כשהוא רשומה עסקית או מוסדית; נושא זה, של קבילות פלט, הוא בעל חשיבות מרכזית מבחינה מעשית;
(ה) התאמת החקיקה הקיימת בתחום דיני האזנת הסתר למציאות המיוחדת בתחום המחשבים.

בחוק המחשבים נקבעה ענישה פלילית של משלוש ועד חמש שנות מאסר לאדם העושה אחת מפעולות אלה:

* משבש את פעולתו התקינה של מחשב או מפריע לשימוש בו.
* מוחק חומר מחשב, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו.
* עושה פעולה לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב.
* חודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב.
* יוצר וירוס מחשב או מפיץ אותו בזדון.

במסגרת חקיקתו של חוק זה תוקנה פקודת הראיות, ונקבעו בה התנאים לקבילותו של פלט מחשב כראיה.

נישואין וגירושין
ירושות ועזבונות
תאונות דרכים
תאונות עבודה
רשלנות רפואית
זכויות האזרח
תכנון ובניה
יעוץ משפטי כללי
דין פלילי
דיני תעבורה
דיני עבודה
 דיני מקרקעין
דיני ספורט
דיני צבא
רשויות מקומיות
אגודות שיתופיות
מיסוי מקרקעין
חקלאות
הגנת הדייר
איכות הסביבה
ליקויי בניה
מכרזים
בג"צים
ליטיגציה
בוררות
גישור
גבייה
חוקתי
מחשבים ואינטרנט
פירוק וכינוס נכסים
תקשורת
יזמות עסקית
מיסוי
שוק ההון
היי טק
אימוץ
אפוטרופסות
רווחה
מעמד אישי
צווארון לבן
נזיקין
אחריות מקצועית
משפט ימי
אנרגיה
רישום מקרקעין ובתים משותפים

גירושין | נזיקין | ממון | פיצוי | צוואה | רשלנות | חוזה | ביטוח לאומי | הסכם | משפט | עורכי דין | גישור | ירושה | מזונות | מקרקעין | פלילי | חוק | יעוץ משפטי

משרד עורכי דין | תאונות עבודה | נזקי גוף | עורך דין | עורכת דין | גט | בית משפט | דיני עבודה | הוצאה לפועל | נכות | תביעה | תביעות | גירושים